Tín hiệu giao dịch Forex ngày 16-01-2018

0
Cặp EURJPY - H1  Giá đang áp sát khu vực kháng cự đảo chiều 136.30-136.50 và Stochastic (34,5,3) đã chạm ngưỡng 95% . Đây là tín hiệu giá sắp đảo chiều và cơ hội cho lệnh Sell với stop loss trên khu vực kháng cự và Target quanh 135.00 180116-EURJPY-H1 Cặp AUDJPY - H1 Tương tự với EURJPY ở trên, khi giá đang áp sát khu vực kháng cự đảo chiều 88.70-89.00 và Stochastic (34,5,3) gần chạm ngưỡng 95. Cơ hội Sell với Stoploss trên khu vực kháng cự và Takeprofit quanh mức hỗ trợ 87.50 180116-AUDJPY-H1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

+ 1 = 7