Wednesday, October 28, 2020
Home DOWNLOAD FXSmooth

FXSmooth

0
[tab: Giới thiệu]

Website : http://www.fxsmooth.com/

Price : $ 147

Sản phẩm : Hệ thống phân tích giao dịch

[tab: Download – Cài đặt & Sử dụng] [stextbox id=”warning” caption=”Cảnh báo sử dụng”]

– Maxi-Forex sưu tầm và giới thiệu các công cụ, hệ thống giao dịch hiện được bán và sử dụng trên thị trường.

– Maxi-Forex không cam kết về khả năng mang lại lợi nhuận của các công cụ và hệ thống trên. Bạn cần thử nghiệm trên tài khoản demo trước khi đi đến quyết định áp dụng cho tài khoản thật. Hãy luôn giao dịch với mức rủi ro mà bạn có thể chấp nhận được.

– Vui lòng đọc kỹ mục Cảnh báo Rủi ro trước khi sử dụng.

[/stextbox]

File cài đặt : Login to view.

File hướng dẫn : Login to view. [stextbox id=”info” caption=”Lưu ý sử dụng”]Các Indicator, Trading Systems, Robot Autotrading chỉ áp dụng trên phần mềm giao dịch MetaTrader4 (MT4) thuộc sàn giao dịch Forex.com hoặc FxPro.com.  [/stextbox]

Hướng dẫn sử  dụng : Xem tại đây

[tab: EULA] [stextbox id=”grey”]

BẰNG CÁCH TẢI VÀ SỬ DỤNG CÁC PHẦN MỀM NÀY, BẠN CŨNG ĐÃ ĐỒNG Ý VỚI THỎA THUẬN GIẤY PHÉP NGƯỜI SỬ DỤNG CUỐI CÙNG SAU ĐÂY (EULA) ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI MAXI-FOREX.

–       Bạn có thể tải, sao lưu và sử dụng miễn phí các các phần mềm hỗ trợ trên website Maxi-Forex.

–       Bạn không được quyền trích dẫn, biên tập lại, mua bán, cho thuê toàn bộ, một phần hay kinh doanh dưới bất kỳ hình thức nào.

–       Bạn không được quyền xuất bản trên internet hoặc cho phép truy cập bất kỳ nội dung nào qua internet.

–       Trường hợp bạn từ chối các thỏa thuận trên, xin vui lòng không tải và sử dụng các phần mềm này.

[/stextbox] [tab:END]
  • fxpro-662x400-banner-popup