Công cụ Partial Close

0

Công cụ Partial Close là công cụ cho phép các nhà đầu tư thực hiện tự động đồng thời nhiều thay đổi trên 1 lệnh đang thực hiện. Các thay đổi có thể bao gồm  :

– Đóng 1 phần lệnh đang có khi lệnh đạt 1 số pip chỉ định.

– Dịch chuyển SL

– Đóng lệnh ở  nhiều giai đoạn khác nhau.

Ví dụ : Bạn đang giao dịch 1 lệnh có độ lớn là 10 lot. Công cụ này cho phép bạn thực hiện như sau :

– Đóng 50% số lot khi có lợi nhuận : 20 pips  ==> close 5 lot

– Dịch chuyển SL lên , cách giá vào lệnh : 5 pips

– Đóng tiếp : 50 % lệnh của số lệnh còn lại khi lợi nhuận đạt 40 pips ==> close 2,5 lot .

– Dịch chuyển SL lên mức cách giá vào 20 pip

Download file :

[protected][/protected]

 • Cài đặt trong tab Input :
  • TicketNumber : số order của lệnh muốn thực hiện.
  • PipsTarget_1 : số pips đạt được cho thao tác đầu tiên.
  • CloseLotsPercentage_1 : đóng tương ứng  % của số lot đang có.
  • Move_SL_1 : dịch chuyển SL cách giá vào theo số pip cài đặt.
  • Các thao tác 2, 3, 4 tương tự.
 • Hướng dẫn cài đặt chung : xem tại đây
 • Hướng dẫn sử dụng các thông số thường gặp : xem tại đây