Thursday, November 26, 2020
Home Tư vấn giao dịch Tư vấn Forex Intraday Signals 2012-08-08

Intraday Signals 2012-08-08

0
Signal này được cung cấp lúc 7hoo hàng ngày
Scalping Signal :
Pair Order Price TP SL
EURUSD BUY
SELL 1.2370 20 30
* Ghi chú : trade vào buổi sáng
Intraday Signal :
Khi lợi nhuận đạt 25pips, dịch chuyển SL lên 11 pips tính từ giá vào
Pair Order Price TP SL
EURUSD BUY 1.2450 35 30
SELL 1.2380
* Ghi chú : trade trong ngày.

Để xem đầy đủ signal của các cặp giao dịch, vui lòng truy cập vào khu vực Live Signals ( dành cho Member cấp 2 )

  • fxpro-662x400-banner-popup