Saturday, May 30, 2020
Home Tư vấn giao dịch Tư vấn Forex Intraday Signals 2012-09-11

Intraday Signals 2012-09-11

0
Signal này được cung cấp lúc 7hoo hàng ngày
Scalping Signal :
Pair Order Price TP SL
EURUSD BUY 1.2820
SELL 20 30
GBPUSD BUY 1.6035
SELL 20 30
AUDUSD BUY 1.0420
SELL 20 30
USDCHF BUY 18 30
SELL 0.9405
* Ghi chú : trade vào buổi sáng
Intraday Signal :
Khi lợi nhuận đạt 25pips, dịch chuyển SL lên 11 pips tính từ giá vào
Pair Order Price TP SL
EURUSD BUY 1.2820 35 30
SELL 1.2700
GBPUSD BUY 1.6050 40 35
SELL 1.5920
AUDUSD BUY 1.0420 35 30
SELL 1.0270
USDCHF BUY 0.9500 35 30
SELL 0.9420
* Ghi chú : trade trong ngày.
  • fxpro-662x400-banner-popup