Thursday, November 26, 2020
Home Tư vấn giao dịch Tư vấn Forex Intraday Signals 2012-12-14

Intraday Signals 2012-12-14

0
Signal này được cung cấp lúc 7hoo hàng ngày
Scalping Signal :
Pair Order Price TP SL
EURUSD BUY 1.3110
SELL 20 30
GBPUSD BUY 1.6200
SELL 20 30
AUDUSD BUY 1.0600
SELL 20 30
USDCHF BUY 0.9220 18 30
SELL
* Ghi chú : trade vào buổi sáng
Intraday Signal :
Khi lợi nhuận đạt 25pips, dịch chuyển SL lên 11 pips tính từ giá vào
Pair Order Price TP SL
EURUSD BUY 1.3132 35 30
SELL 1.3000
GBPUSD BUY 1.6200 40 35
SELL 1.6070
AUDUSD BUY 1.0600 35 30
SELL 1.0500
USDCHF BUY 0.9340 35 30
SELL 0.9220
* Ghi chú : trade trong ngày.
  • fxpro-662x400-banner-popup