Tuesday, March 2, 2021
Home Tư vấn giao dịch Tư vấn Forex Tư vấn giao dịch EUR/USD H4 ngày 15-1-2013

Tư vấn giao dịch EUR/USD H4 ngày 15-1-2013

0

EUR/USD đã phá mạnh qua đường kháng cự cũ, và nhiều khả năng đường này có thể trở thành đường hỗ trợ mới. Hãy chú ý khoảng giá 1.3300, khi giá về gần khu vực này, hãy cờ đợi các tín hiệu nến đảo chiều để quyết định vào lệnh BUY

  • fxpro-662x400-banner-popup