Tư vấn giao dịch ngày 21-2-2013

0

EUR/JPY Daily

EUR/JPY đang di chuyển trong mô hình bullish pennant trên biểu đồ ngày. 129.00 là điểm có thể hướng tới nếu giá phá lên vượt ra khỏi mô hình. Hãy chờ đến khi có một nến đóng cửa vượt hẳn ra khỏi mô hình để chuẩn bị cho một phương án BUY