Monday, April 12, 2021
Home DOWNLOAD Supply & Demand indicator

Supply & Demand indicator

0

supply-demand

Indicator tự động xác định khu vực Supply & Demand (cung & cầu) trên thị trường.

Sử dụng :

  • Khung thời gian : từ H1 trở lên
  • Cặp tiền : bất kỳ
  • Ký hiệu :
  • Untested : Khu vực giá chưa test lại
  • Verified : giá đã test lại , bên cạnh là số lần test ( ví dụ : Retests =2)

Download Indicator

  • fxpro-662x400-banner-popup