Tuesday, July 14, 2020
Home Tư vấn giao dịch Tư vấn Forex Tư vấn giao dịch Vàng & Forex từ ngày 7-1-2020 đến 10-1-2020

Tư vấn giao dịch Vàng & Forex từ ngày 7-1-2020 đến 10-1-2020

0

Cặp USDJPY – Daily

Sell quanh khu vực kháng cự 109.00 , mục tiêu 105.00

Xu hướng : giảm trên D1 và H4

200106-USDJPY-Daily-chart

GOLD – H4 chart

Giá đang test lại khu vực hỗ trợ ( kháng cự trước đây ) 1555 và cũng là lấp đầy GAP dc tạo ra hôm qua. BUY quanh khu vực này sẽ là lựa chọn, với mục tiêu 1580 và 1620.

Lưu ý : căng thẳng của US và Iran sẽ là động cơ đẩy giá Vàng bay cao.

200107-GOLD-XAUUSD-H4

Lưu ý : Những cặp giao dịch khác sẽ được update tư vấn hàng ngày trên website www.Maxi-Forex.com

 

 

  • fxpro-662x400-banner-popup