Nhận định cơ hội giao dịch Forex ngày 20-09-2021

0

NZDUSD – H1

Sell theo sóng điều chỉnh giảm khi giá đang điều chỉnh ( trong khung ) . Mục tiêu 0.6920

EURUSD -Daily

Cơ hội BUY ( theo xu hướng tăng trên D1 và W1) quanh khu vực hỗ trợ 1.16-1.17. Mục tiêu 1.1950 và 1.22