Monday, April 12, 2021
Home LEVEL 1 Kiểm tra Fibonacci

Kiểm tra Fibonacci

Sau khi đã học xong các kiến thức trong phần Fibonacci, bạn có thể kiểm tra lại kiến thức của mình đã học bằng cách bấm vào hình vẽ trả lời các câu hỏi dưới đây :

Bài kiểm tra phần Kiểm tra Fibonacci

  • fxpro-662x400-banner-popup