Mô hình ABCD và Three-drive

Mô hình ABCD

Hãy bắt đầu bài học này với mô hình harmonic đơn giản nhất. Để nhận biết mô hình biểu đồ này, tất cả cái bạn cần là  sự tinh mắt và công cụ Fibonacci. Đối với cả 2 dạng tăng và giảm của mô hình biểu đồ ABCD, đường AB và CD được gọi là chân trong khi BC được gọi là điều chỉnh hoặc thoái lui. Nếu bạn sử dụng Fibonacci thoái lui với chân AB, đường BC thoái lui có thể chạm đến mức 0.618. Sau đó, đường CD sẽ đạt đến mức 1.272 của Fibonacci mở rộng của BC.

Đơn giản phải không? Tất cả cái bạn phải làm là chờ đợi cho toàn bộ mô hình hoàn thành (đạt được điểm D) trước khi tiến hành giao dịch.

Harmonic ABCD

Nếu như bạn muốn hiểu sâu sắc hơn, đây là vài quy luật cho một mô hình ABCD đúng:

  • Chiều dài của AB thường bằng với độ dài CD
  • Thời gian cần cho giá để đi từ A đến B thường bằng thời gian giá đi từ C đến D.

Mô hình Three-Drive

Mô hình Three-Drive rất giống với mô hình ABCD ngoại trừ nó có 3 chân (mà ta gọi là drives) và 2 điều chỉnh hoặc thoái lui. Trong thực tế, đây chính là tổ tiên của mô hình sóng Elliott.

Như thường lệ, cái bạn cần là tinh mắt, công cụ Fibonacci, và một chút kiên nhẫn.

Harmonic Three-Drive

Như bạn thấy ở biểu đồ trên, điểm A ở tại mức khoảng 61.8% Fibonacci thoái lui của drive 1. Sau đó, drive 2 đạt đến mức 1.272 Fibonacci mở rộng của thoái lui A và drive 3 sẽ ở mức 1.272 Fibonacci mở rộng của thoái lui B.

Theo thời gian, mô hình Three-Drive được hoàn tất, đó là khi bạn có thể đưa ra quyết định mua hay bán. Thông thường, khi giá đạt đến điểm B, bạn đã có thể thiết lập giao dịch .

Nhưng trước tiên, bạn hãy kiểm tra theo những quy tắc dưới đây :

  • Thời gian giá hoàn thành drive 2 bằng với thời gian hoàn thành drive 3.
  • Thời gian hoàn thành thoái lui A và B bằng nhau.