Rủi ro và Lợi nhuận

Có một cách khác để bạn có thể gia tăng cơ hội kiếm lợi là giao dịch vào thời điểm khi mà bạn có khả năng thực hiện giao dịch thu được lợi nhuận gấp 3 lần mức chịu rủi ro. Nếu bạn đem lại cho mình một tỷ lệ lợi nhuận và rủi ro là 3:1 reward/risk (một giao dịch được gọi là có tỷ lệ lợi nhuận và rủi ro là 3:1 khi : nếu giao dịch đó lời , bạn có thể thu được 3 đồng, trong khi nếu nó lỗ, bạn sẽ chỉ mất 1 đồng),  bạn đã có một cơ hội lớn hơn để đi đến chiến thắng. Hãy nhìn ví dụ sau đây :

 risk-to-reward

Trong ví dụ này, bạn có thể nhìn thấy rằng thậm chí nếu bạn chỉ thắng được 50% trong tổng số các giao dịch thực hiện, bạn cũng đã kiếm được 10.000 $ . Hãy nhớ rằng khi bạn giao dịch với một tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt thì cơ hội chiến thắng của bạn sẽ rất lớn thậm chí cả khi tỷ lệ thắng của bạn thấp.

 

Maxi-Forex lược dịch