Monday, April 12, 2021
Home Level 3 Class 2 : Trading Divergences – Giao dịch phân kỳ

Class 2 : Trading Divergences – Giao dịch phân kỳ

Giao dịch theo phân kỳ là một cách tuyệt vời để nhận ra dấu hiệu đảo chiều của thị trường.

Chúng ta sẽ từng bước đi qua các phần kiến thức sau :

1. Giao dịch phân kỳ

2. Phân kỳ bình thường

3. Phân kỳ ẩn

4. Cách giao dịch Phân kỳ

5. Những thủ thuật giao dịch phân kỳ

6. 9 nguyên tắc giao dịch phân kỳ

7. Tổng kết Giao dịch phân kỳ

 

  • fxpro-662x400-banner-popup